อาชีพมัณฑนากร สำหรับออกแบบภายใน เงินเดือนเท่าไหร่และต้องทำอะไรบ้าง

0 Comments

เชื่อว่าอาชีพมัณฑนากร คือ อาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบวาดภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ หรือชอบมีไอเดียอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอ แต่ทุกคนเลยสงสัยไหมว่าถ้าอยากเป็นมัณฑนากร ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร ในแต่ละวันมัณฑนากรต้องทำอะไรบ้าง และมัณฑนากรมีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน มัณฑนากร คือ นักออกแบบ นักตกแต่งภายในอาคาร เช่น สำนักงาน อาคาร บ้าน คอนโด โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ถ้าอยากเป็นมัณฑนากรจะต้องเรียนสาขาออกแบบภายใน หรือเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ในแต่ละวันมัณฑนากรต้องทำอะไรบ้าง 1.ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านการออกแบบภายใน 2.คำนวณงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในการออกแบบภายในให้ลูกค้าหรือเจ้าของงานรับทราบ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบหรือใช้ซอฟต์แวร์ในการร่างแบบ (CAD) เพื่อให้ลูกค้าได้ประเมินงานก่อนการตกแต่งจริง 4.ทำหน้าที่ประสานการกับผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ เช่น สถาปนิก วิศวกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 5.ทำหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้างบนไซต์งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ ไลฟ์สไตล์การทำงานของมัณฑนากรคือเป็นผู้ประสานการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจต้องเจอกับทีมงานทุกวัน มีอิสระในการตัดสินใจค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความแม่นยำในการตัดสินใจเช่นเดียวกัน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มัณฑนากรจำเป็นต้องใช้ทักษะใดบ้าง 1.การเขียน […]